Innmelding i NLM trossamfunn (BARN)

Innmeldingsskjema for BARN (trinn 1)

 

  • Foresatte kan melde inn egne barn som er under 15 år.
  • Ungdom mellom 15 og 18 år må melde seg inn selv. De skal da bruke skjemaet for voksne (jmf Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) § 2)
  • En kan ikke være registrert i flere tros- eller livssynsamfunn i Norge samtidig. Det er derfor viktig å melde barnet ut av andre trossamfunn før innmelding. Ved å melde inn bekrefter du at barnet ikke er medlem i andre trossamfunn, og at barnet er døpt.
  • MERK: Registreringen består av 2 trinn. Vennligst fullfør begge trinnene.

 

Trinn 1: Registrering av foresatte som skal signere innmeldingen

Foresatt 1:


Foresatt 2:


Dersom du har aleneansvar for barnet, kan du oppgi samme navn og epostadresse to ganger.
Dersom ikke begge foresatte har egen epostadresse og BankID, kan man dessverre ikke benytte digital innmelding. Bruk da i stedet papirskjema som kan lastes ned her. Ved aleneansvar er det nok at den ene har epostadresse og BankID.
 

Barnas navn: 
Legg til en til
I etterkant av registreringen sendes forespørsel om digital signering til begge foresatte via epostadressene som oppgis på denne siden.
Det kan ta noen dager før dette sendes ut.
Powered by Cornerstone