Tilhørige trossamfunnsmedlemmer

Tilhørige trossamfunnsmedlemmer

Tilgang for forsamlingsledere til å kunne se tilhørige medlemmer via Min side


En del medlemmer i NLM trossamfunn har oppgitt at de tilhører et bestemt fellesskap/forsamling/menighet i Misjonssambandet, og har på den måten gitt samtykke til at fellesskapets ledelse kan se deres medlemskap.

Dersom du er forsamlingsleder eller styreleder i et slikt fellesskap, kan du få tilgang til å se en oversikt over disse tilhørige medlemmene via Min Side.

 

Følg framgangsmåten nedenfor for å sette tilgang:

 1. Du må allerede inneha et verv som gir deg tilgang til å se ditt fellesskap på Min side.
   
 2. Når du er innlogget og har gått inn på fellesskapets side, går du til fanen Kontaktinfo og verv.
   
 3. Under verv, finn vervet som heter "Tilgang NLM trossamfunn". Dersom det ikke ligger noen der fra før, klikk + Legg til *.
   
 4. Klikk på Finn person.
   
 5. Begynn å skrive navnet på den som skal ha tilgang, og velg personen når det dukker opp forslag *.
   
 6. Klikk på Lagre.
   
 7. Hvis du la til deg selv, kan du nå oppdatere siden, gå inn på fellesskapet, og se at det har dukket opp en fane som heter Folk. Under denne fanen finner du nå en oversikt over tilhørige trossamfunnsmedlemmer.

 

* Et par bemerkninger:

 • Pkt. 3: Ettersom trossamfunnsmedlemskap er en sensitiv personopplysning, gis det bare tilgang til én person om gangen å se denne oversikten. Bli enige i styret hvem det bør være. Når tilgangen skal endres: Sett stoppdato på eksisterende tilgang (Rediger posisjon), og legg deretter til ny.
 • Pkt. 5: Dersom personen ikke dukker opp som forslag, vil det si at du prøver å legge til en person som ikke har eller har hatt noe verv i fellesskapet fra før. Tilgang til trossamfunnsmedlemmer bør bare gis til personer som allerede har et verv i fellesskapet. Dersom personen har et verv, men ikke står oppført: Legg først til personen på riktig verv. Vær nøye med å oppgi navn, epost og mobilnummer helt nøyaktig! 

 

Ved spørsmål, kontakt minside@nlm.no

 

Gå til innloggingsside for Min side

Mer info om NLM trossamfunn: nlm.no/trossamfunn

Innmeldingsskjemaer for NLM trossamfunn:

Digital innmelding voksne

Digital innmelding barn

Papirskjema

Powered by Cornerstone